• Wypoczynek Szklarska Poręba
  • Aktywny wypoczynek Apartament Silva
  • Apartamenty Szklarska Poręba dla rodziny
  • Wakacje w Szklarskiej Porębie
  • Wczasy w Szklarskiej Porębie
Apartamenty Silva Szklarska Poręba

RODO

RODO: obowiązek informacyjny

Informujemy, iż administratorem danych osobowych dla portalu apartamentysilva.pl jest Centrum Ogrodnicze „BODNAR” Roman Bodnar, z siedzibą w Szklarskiej Porębie (58-800), ul. Kilińskiego 18, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NIP: 8841659836, REGON: 890011773, tel. +48 667 690 999, e-mail: biuro@bodnar.pl.

Dane przekazywane przez użytkowników strony poprzez kontakt w wiadomościach e-mail oraz widget kontaktowy dostępny na stronie głównej portalu, szczególnie w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej będą wykorzystane wyłącznie w celach prowadzenia korespondencji. Osoby zainteresowane rejestracją do prowadzonego przez portal Newslettera muszą wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie podanych tam danych, chyba że ich przetwarzanie jest obowiązkiem bądź uprawnieniem nałożonym przez obowiązujące przepisy prawa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO, w ramach Newslettera zbierane są wyłącznie dane umożliwiające kontakt z osobami zainteresowanymi otrzymywaniem informacji marketingowych.

Pozyskane podczas kontaktu i rejestracji dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo oraz na podstawie zgody osoby, której dane te dotyczą. Jednocześnie, dane te nie mogą zostać udostępniane innym podmiotom, a więc nie zostaną przekazane do państw trzecich. Dane pozyskane przez portal apartamentysilva.pl nie podlegają zautomatyzowanym procesom przetwarzania, w tym także profilowaniu.

Osoba udostępniająca swoje dane ma prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, a ich administrator może przetwarzać je do momentu wycofania zgody, skutecznego wniesienia sprzeciwu do ich przetwarzania lub do momentu, w którym wypełniony zostanie cel, dla którego były przetwarzane.

Każdy, kto udostępnia swoje dane osobowe do użytku administratora danych osobowych portalu ma prawo uzyskania do nich dostępu, prawo do żądania ich sprostowania, a także do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, osoby te mają tez prawo do wnoszenia sprzeciwów wobec przetwarzania bądź przenoszenia swoich danych osobowych.

Należy pamiętać, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest czynnością dobrowolną, jednak w niektórych przypadkach konieczną do umożliwienia realizacji konkretnych usług. Zgoda na ich przetwarzanie może być w każdej chwili cofnięta poprzez dowolny kontakt z administratorem danych dający mu wyraźną możliwość zapoznania się z wolą osoby, której dane dotyczą.

W momencie, w którym osoba udostępniająca swoje dane stwierdzi, iż doszło do naruszenia prawa i dane te zostały przetworzone niezgodnie z prawem, istnieje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress